Over deze peiling

Deze peiling kun je tot 6 april invullen.

Dit onderzoek is een intiatief van de gemeente Ommen. Doel van dit onderzoek is om inwoners en ondernemers actief te betrekken bij de ontwikkeling van de nieuwe verkeersstructuur voor het centrum van Ommen. Met de online tool Swipocratie geef je in paar minuten aan wat jij belangrijk vindt. Naast Swipocratie organiseert de gemeente gesprekken met belangengroepen en vinden er hoorzittingen plaats op 15, 18, 19 en 29 maart. De resultaten van deze online peiling worden verwerkt in de consultatienota die wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.